Nazwisko dziecka i jego zmiana

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dziecko małżonków nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga rodziców. Jeżeli rodzice noszą różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w [...]

Uzyskanie alimentów od dziadków

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w sytuacji, w której uzyskanie lub wyegzekwowanie alimentów od jednego z rodziców jest znacząco utrudnione, lub wręcz niemożliwe, możemy domagać się [...]

Porozumienie Wychowawcze

Rozwód jest najczęściej bardzo trudnym doświadczeniem. Niestety, dla wielu osób oznacza nie tylko koniec wspólnego życia, ale również walkę o dzieci. W przypadku rozstania warto jednak wykazać [...]

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

W wielu rodzinach powszechnym jest, iż w dużej mierze wychowywaniem dzieci zajmują się dziadkowie. Poświęcają im swój wolny czas, wpajają wartości, otaczają troską. Niestety, czasami dochodzi do [...]

Ślub za granicą i rozwód w Polsce

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do ułatwienia naszego życia na wielu różnych płaszczyznach. Zniesienie granic pomiędzy Państwami Członkowskimi wpłynęło znacząco na [...]

Rozliczenie konkubinatu

Choć w polskim prawie definicja konkubinatu nie istnieje i ten rodzaj związków nie został formalnie usankcjonowany, to ustawodawca kilkukrotnie wspomina o „osobach pozostających we wspólnym [...]

Separacja – na czym polega?

Czym się różni separacja od rozwodu? Kiedy z różnych przyczyn dochodzi do zupełnego zaniku więzi pomiędzy małżonkami, dla wielu rozwiązaniem oczywistym wydawać się może rozwód. Czasami jednak [...]

Rozwód – kto jest temu winien?

Rozwód zawsze jest dla małżonków przeżyciem bardzo trudnym. Strony niejednokrotnie chcą rozwiązać małżeństwo szybko i możliwie bezboleśnie. Ustawodawca czyni to możliwym poprzez art. 57 § 2 [...]

ABC wyroku rozwodowego

Wyrok rozwodowy, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie stanowi jedynie o rozwiązaniu małżeństwa stron. W orzeczeniu tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd obligatoryjnie umieścić musi także [...]

page 1 of 2