Bezpieczna rodzina

Pomagam zatroszczyć się
o Twoich najbliższych

Sprawy rodzinne

Rodzina jest najważniejsza.
Wymaga szczególnej troski. Zadbam o to.

Konieczność uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalenie wysokości alimentów, podział majątku wspólnego – to konsekwencje niemal każdego rozstania. Nie pozostawiaj niczego przypadkowi, zadbaj o interesy swoje i swoich bliskich. Pomogę Ci w tym.
Jestem adwokatem, który zatroszczy się o bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych. Służę fachową wiedzą, doświadczeniem oraz wsparciem. Pomogę osiągnąć możliwie najlepsze rozwiązanie w Twojej sprawie.

opieka1

Alimenty

Prawo, w sposób precyzyjny, określa komu i w jakich okolicznościach, należą się alimenty. Ich wysokość zależy jednak od przesłanek, które są wysoce ocenne. Reprezentując Cię, zadbam aby Twoje interesy zostały odpowiednio zabezpieczone. Skupimy się przede wszystkim na:

 • rozmowach, negocjacjach i mediacjach, jeżeli tylko dostrzeżemy pole do polubownego załatwienia sprawy,
 • przygotowaniu dokumentów, które obrazują Twoją aktualną sytuację majątkową,
 • skonstruowaniu pism procesowych, w których przedstawimy argumentację, popierającą nasze żądania i twierdzenia,
 • zabezpieczeniu Twoich roszczeń na czas trwania postępowania sądowego,
 • zaskarżaniu orzeczeń, z którymi nie będziemy się zgadzać.
spadek

Władza rodzicielska i kontakty

Dobro dziecka jest najważniejsze. To zasada, o której nie zapominam i o której będę przypominać moim Klientom. Rozstanie i rozwód to trudny czas nie tylko dla Ciebie. Dziecko nie powinno stać się elementem strategii procesowej. Wspólnie zastanowimy się nad:

 • najlepszym dla Twojego dziecka sposobem uregulowania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów,
 • złagodzeniem skutków rozstania, tak aby zapewnić Twojemu dziecku spokój i poczucie bezpieczeństwa,
 • skierowaniem sprawy do mediacji, jeżeli tylko Ty i strona przeciwna, wyrazicie na to zgodę,
 • wypracowaniem wyważonego, racjonalnego stanowiska w sprawie, które pomoże nam osiągnąć nasze cele, przy jednoczesnym zapewnieniu Twojemu dziecku poczucia komfortu.
alimenty1

Podział majątku

Jeśli w Twoim związku małżeńskim panował ustrój wspólności majątkowej, zgromadzony przed rozwodem majątek podlega podziałowi. Podziału można dokonać w toku sprawy rozwodowej (o ile nie wpłynie on znacząco na przedłużenie postępowania), przed notariuszem, lub w postępowaniu o podział majątku wspólnego przed sądem. Niezależnie od tego, które z powyższych rozwiązań wybierzesz, zadbam, o jak najlepsze zabezpieczenie Twoich interesów:

 • zapewnię wsparcie rzeczoznawców, którzy dokonają wyceny majątku wspólnego (nieruchomości i ruchomości),
 • ustalę, z Twoją pomocą, które z elementów majątku wspólnego powinny pozostać po rozwodzie Twoją własnością, które powinny trafić do byłego małżonka, jakich spłat z tego tytułu będzie należało dokonać,
 • pomogę rozliczyć nakłady, dokonane z Twojego majątku osobistego (tj. tego, który pochodził jeszcze z czasu przed zawarciem małzeństwa) na Wasz majątek wspólny,
 • sporządze, w razie takiej potrzeby, wniosek o podział majątku wspólnego, a także kolejne pisma procesowe w sprawie,
 • będę Cię reprezentować w sądzie, na każdym etapie postępowania,
 • wniosę w Twoim imieniu środki zaskarżenia, jeżeli będzie taka potrzeba,
 • pomogę, zgodnie z Twoim życzeniem, ustalić zasady dotyczące realizacji zobowiązań zaciągniętych wspólnie z małżonkiem (np. kredyty hipoteczne).

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.