Rozwód

Pozew przeciwko mnie

Odpowiedź na pozew rozwodowy. Co muszę przygotować?

Odpowiedź na pozew, w przeciwieństwie do pozwu o rozwód, nie podlega opłacie sądowej.

Każde z podnoszonych przez nas w piśmie twierdzeń powinno być należycie wykazane, zwłaszcza jeżeli pozostaje w sprzeczności z twierdzeniami strony przeciwnej. W tym celu, w odpowiedzi na pozew, powinniśmy złożyć stosowne wnioski dowodowe tj. wskazać świadków , którzy potwierdzą przytoczone przez nas okoliczności, załączyć dokumenty, nagrania i inne dowody potwierdzające nasze twierdzenia dotyczące stanu faktycznego.

Jeżeli jednym z elementów postępowania rozwodowego będą kwestie związane z alimentami (a będzie tak zawsze jeżeli z małżeństwa pochodzą dzieci), sąd będzie oczekiwał od nas, abyśmy przedstawili swoją obecną sytuację majątkową i swoje stanowisko w przedmiocie potrzeb dzieci. Posłużą ku temu zaświadczenia o zarobkach, deklaracje podatkowe oraz zestawienia bieżących wydatków (np. potwierdzenia uiszczenia rat kredytu, rachunki, paragony itp.).

W przypadku konieczności ustalenia kontaktów z dziećmi, powinniśmy przedstawić swoją propozycję co ich zakresu oraz częstotliwości. Pomocna może okazać się na przykład prywatna opinia psychologiczna, która potwierdzi nasze dobre relacje z pociechami.

Każda sprawa rozwodowa jest szczególna i powinna być traktowana indywidualnie. Konsultacja z adwokatem i powierzenie mu reprezentacji pozwala mieć pewność, że żadna ważna dla sprawy okoliczność nie zostanie pominięta, a nasze interesy będą należycie zabezpieczone.

Dowiedz się więcej:

Czego mogę żadać

Jeżeli nie wyrażamy zgody na rozwiązanie małżeństwa i uważamy, że wciąż istnieją szanse na uratowanie związku możemy złożyć wniosek o oddalenie powództwa. Sąd będzie wówczas uczulony na to by przesłanki orzeczenia rozwodu zbadać wnikliwiej niżby to było w przypadku zgodnego żądania stron…

Odpowiedź na pozew

Wraz z doręczeniem odpisu pozwu sąd, poza wyznaczeniem terminu rozprawy, zobowiązuje stronę pozwaną do ustosunkowania się do zawartych w nim twierdzeń. Zazwyczaj wyznacza w tym celu określony termin, który najczęściej wynosi 14 lub 21 dni. Sporządzenie odpowiedzi na pozew daje…

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.