Sprawy rodzinne

Zadbaj o siebie i swoich najbliższych

Prawo rodzinne

Jego celem jest regulowanie niemajątkowych oraz majątkowych stosunków zachodzących między małżonkami oraz innymi członkami rodziny – nie tylko między tymi, których łączy pokrewieństwo, tj. więzy krwi, lecz także między tymi, których łączy powinowactwo bądź więzy powstałe na skutek np. przysposobienia. Prawo rodzinne jest więc kluczowe dla funkcjonowania zarówno samej rodziny jako podstawowej komórki społecznej, jak również dla całego naszego społeczeństwa. W przypadku prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej prawo rodzinne stanowi także główny obszar jej działalności. Jako adwokat specjalizuję się właśnie w sprawach związanych z rozwodami, podziałem majątku czy też kwestiami dotyczącymi sprawowania opieki nad małoletnimi oraz alimentami.

Prawo rodzinne w kancelarii adwokackiej Weroniki Hołowczyc – zakres usług

W codziennej praktyce stykam się z wieloma różnymi problemami, z którymi przyszło się mierzyć moim Klientom w kontekście niemajątkowych oraz majątkowych stosunków w relacjach z małżonkiem i innymi członkami rodziny. Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, przeprowadzam Klientów przez zazwyczaj trudny i stresujący proces, jednocześnie wyjaśniając im znaczenie i wpływ przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na rozstrzygnięcie sprawy.
W ramach działalności mojej kancelarii adwokackiej udzielam porad prawnych, sporządzam pozwy, wnioski, umowy i inne dokumenty niezbędne w danej sprawie, a także reprezentuję Klientów przed sądami oraz innymi instytucjami w Poznaniu oraz innych miastach na terenie Wielkopolski.

Sprawy o rozwód i podział majątku

Odkąd prowadzę własną kancelarię adwokacką, gros prowadzonych przeze mnie spraw dotyczy właśnie rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd. Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym mogę przygotować Klienta do wniesienia pozwu, a także poprowadzić go przez postępowanie, jeśli pozew złożyła druga strona. Do mojej kancelarii adwokackiej można zgłosić się zarówno w przypadku woli przeprowadzenia rozwodu bez orzekania o winie, jak również wtedy, gdy uważamy i chcemy domagać się ustalenia, że rozpad pożycia małżeńskiego nastąpił na skutek wyłącznej winy jednego ze współmałżonków. Jako adwokat reprezentuję klientów także w postępowaniach o podział majątku, o uregulowanie kwestii związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, bądź też w sprawach o alimenty na dzieci lub byłego współmałżonka.

Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego prowadzone przez kancelarię

W ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej przyjmuję nie tylko sprawy dotyczące rozwodów, władzy rodzicielskiej i kontaktów czy też alimentów.
Działalność mojej kancelarii adwokackiej obejmuje również udzielanie porad oraz reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących pochodzenia dziecka, tj.:
– o zaprzeczenie macierzyństwa,
– o uznanie i ustalenie ojcostwa,
– o zaprzeczenie ojcostwa.

Termin pierwszego spotkania w poznańskiej kancelarii adwokackiej Weroniki Hołowczyc

Jeśli Twoja indywidualna sytuacja wymaga Twoim zdaniem wsparcia adwokata, spotkanie ze mną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego umówić możesz telefonicznie, mailowo bądź przychodząc bezpośrednio do biura mojej kancelarii adwokackiej. Przy uzgadnianiu terminu naszego pierwszego spotkania poinformuję Cię, jakich informacji bądź dokumentów mogę potrzebować, jeśli będę miała reprezentować Cię w Twojej sprawie. W trakcie spotkania przedstawię także kwestię mojego honorarium, które uzależnione jest m.in. od tego, jakich zagadnień z zakresu prawa rodzinnego dotyczy Twoja sprawa oraz nakładu pracy ze strony mojej kancelarii.
Umówione wcześniej spotkania odbywają się w biurze mojej kancelarii adwokackiej, które usytuowane jest na Starym Mieście w Poznaniu – przy ul. 23 Lutego 11/1A lub online.

Dowiedz się więcej:

Niealimentacja

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego to nie jedyny sposób na zdyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych i uzyskanie choćby części należnych nam, bądź naszym dzieciom pieniędzy. Niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, niezależnie od źródła jego powstania (postanowienie sądu, ugoda, umowa) stanowi bowiem…

Inne przestępstwa przeciwko rodzinie

Ustawodawca instytucję rodziny i opieki objął szczególną ochroną. Przestępstwom skierowanym przeciwko tym dobrom poświęcony jest cały rozdział XXVI Kodeksu karnego…

Masz sprawę?

<span style=”color: #ffffff; font-size: 16px; font-family: Work Sans;”>Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.</span>