Rozwód

Pozew przeciwko mnie

Odpowiedź na pozew rozwodowy

To tutaj przedstawiasz po raz pierwszy po otrzymaniu pozwu swoje stanowisko – wskazujesz czy zgadzasz się na rozwód, czy chcesz żeby sąd orzekał o winie, odnosisz się do tego co napisał Twój mąż lub żona.

Wraz z doręczeniem odpisu pozwu, sąd, poza wyznaczeniem terminu rozprawy, zobowiązuje stronę pozwaną do ustosunkowania się do zawartych w nim twierdzeń. Zazwyczaj wyznacza w tym celu określony termin, który najczęściej wynosi 14 lub 21 dni. Sporządzenie odpowiedzi na pozew daje nam możliwość zaprezentowania swojego stanowiska w sprawie i odniesienia się do wszelkich twierdzeń strony przeciwnej. Z racji faktu, że termin do wniesienia odpowiedzi, o ile został przez sąd ściśle określony, rozpoczyna swój bieg z momentem odebrania korespondencji sądowej, warto jak najszybciej po otrzymaniu pozwu skontaktować się z adwokatem. To ważne, abyśmy przekazali pełnomocnikowi swój punkt widzenia. Im więcej będziemy mieli na to czasu, tym większa pewność, że przygotowane przez niego pismo będzie najpełniej wyrażało i zabezpieczało stanowisko przez nas prezentowane.

Razem z pozwem, powinieneś otrzymać zobowiązanie sądu do ustosunkowania się do zawartych w nim wniosków oraz twierdzeń, a także do przedłożenia żądanych przez sąd informacji i dokumentów. Uważaj! Sąd zapewne wyznaczył na to odpowiedni termin. Zazwyczaj wynosi on 14 lub 21 dni. Dochowanie tego terminu jest niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony Twoich interesów.

W odpowiedzi na pozew należy zawrzeć nasze żądania, odnieść do żądań strony przeciwnej oraz zaprezentowanego przez nią stanu faktycznego. To także miejsce na zgłoszenie wniosków dowodowych – świadków, dokumentów, nagrań itp.

Jeżeli zgadzamy się z małżonkiem, sporządzenie odpowiedzi na pozew może ograniczyć się do wyrażenia zgody na rozwód i zwięzłego przedstawienia okoliczności faktycznych. Jeżeli jednak rozwodu nie chcemy, lub kwestionujemy inne żądania strony powodowej – wówczas swoje stanowisko musimy należycie i wyczerpująco uzasadnić. Może się okazać, że odpowiedź na pozew będzie stanowiła jedyną możliwość zaprezentowania naszego stanowiska na piśmie w toku całego procesu – zgodnie z przepisami, to sąd decyduje o tym, czy i w którym momencie strona może złożyć pismo procesowe w trakcie postępowania. To właśnie w odpowiedzi na pozew należy zatem zawrzeć wszystkie nasze twierdzenia, spostrzeżenia oraz uwagi, co do twierdzeń strony przeciwnej.

Odpowiedź na pozew przesyłamy bezpośrednio do sądu, załączając jej odpis dla strony przeciwnej. Jeśli reprezentuje nas adwokat, to w jego gestii będzie leżało dopilnowanie formalności – wysłanie pisma do sądu oraz bezpośrednio do pełnomocnika strony przeciwnej, jeśli i ona korzysta z pomocy profesjonalisty.

Dowiedz się więcej:

Czego mogę żadać

Jeżeli nie wyrażamy zgody na rozwiązanie małżeństwa i uważamy, że wciąż istnieją szanse na uratowanie związku możemy złożyć wniosek o oddalenie powództwa. Sąd będzie wówczas uczulony na to by przesłanki orzeczenia rozwodu zbadać wnikliwiej niżby to było w przypadku zgodnego żądania stron…

Co muszę przygotować?

Każde z podnoszonych przez nas w piśmie twierdzeń powinno być należycie wykazane, zwłaszcza jeżeli pozostaje w sprzeczności z twierdzeniami strony przeciwnej. W tym celu w odpowiedzi na pozew powinniśmy złożyć stosowne wnioski dowodowe tj. wskazać świadków , którzy…

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.