Nazwisko dziecka i jego zmiana

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dziecko małżonków nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga rodziców. Jeżeli rodzice noszą różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w [...]

Uzyskanie alimentów od dziadków

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w sytuacji, w której uzyskanie lub wyegzekwowanie alimentów od jednego z rodziców jest znacząco utrudnione, lub wręcz niemożliwe, możemy domagać się [...]

Separacja – na czym polega?

Czym się różni separacja od rozwodu? Kiedy z różnych przyczyn dochodzi do zupełnego zaniku więzi pomiędzy małżonkami, dla wielu rozwiązaniem oczywistym wydawać się może rozwód. Czasami jednak [...]