Nazwisko dziecka i jego zmiana

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dziecko małżonków nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga rodziców. Jeżeli rodzice noszą różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w [...]

Uzyskanie alimentów od dziadków

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w sytuacji, w której uzyskanie lub wyegzekwowanie alimentów od jednego z rodziców jest znacząco utrudnione, lub wręcz niemożliwe, możemy domagać się [...]

Rozliczenie konkubinatu

Choć w polskim prawie definicja konkubinatu nie istnieje i ten rodzaj związków nie został formalnie usankcjonowany, to ustawodawca kilkukrotnie wspomina o „osobach pozostających we wspólnym [...]