ABC wyroku rozwodowego

Wyrok rozwodowy, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie stanowi jedynie o rozwiązaniu małżeństwa stron. W orzeczeniu tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd obligatoryjnie umieścić musi także [...]