Separacja – na czym polega?

Czym się różni separacja od rozwodu? Kiedy z różnych przyczyn dochodzi do zupełnego zaniku więzi pomiędzy małżonkami, dla wielu rozwiązaniem oczywistym wydawać się może rozwód. Czasami jednak [...]

Rozwód – kto jest temu winien?

Rozwód zawsze jest dla małżonków przeżyciem bardzo trudnym. Strony niejednokrotnie chcą rozwiązać małżeństwo szybko i możliwie bezboleśnie. Ustawodawca czyni to możliwym poprzez art. 57 § 2 [...]