Rozliczenie konkubinatu

Choć w polskim prawie definicja konkubinatu nie istnieje i ten rodzaj związków nie został formalnie usankcjonowany, to ustawodawca kilkukrotnie wspomina o „osobach pozostających we wspólnym [...]